کبوتر

کبوتر بازی در خارگ

  
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:27  توسط ابرا هیم  | 

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:27  توسط ابرا هیم  | 

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:26  توسط ابرا هیم  | 

اجزای یک کبوتر

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:25  توسط ابرا هیم  | 

اجزای یک کبوتر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:1  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 13:26  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:17  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:11  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 1:6  توسط ابرا هیم  | 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:56  توسط ابرا هیم  | 

کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

زیباترین کبوتر

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:47  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:39  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:31  توسط ابرا هیم  | 

کبوتر بوشهر

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:28  توسط ابرا هیم  | 

 

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:22  توسط ابرا هیم  | 

بیماریهای پرندگان

بیماریهای ویرو سی

یکی ازمهمترن بیماری ویروسی پرندگان (طیور)که با شدت بالا باعث کشتار می گردد بیماری انفولانزا پرندگان می باشد

این بیماری از نظر شدت وحاد بودن به تیپ دسته بندی می شوند مثلا  A.B C 

حادترین این نوع A  می باشد که در انسان نیز شیوع پیداد میکند

این بیماری اگر پیشگیری نشود تلفات سنگینی به گله وارد خواهد کرد

تلفاتی که جبران کردن ان هیچ موقع میسر نخواهد شد

پس بهترین راه مباره پیشگیری می باشد

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:0  توسط ابرا هیم  | 

تحلیلی در بدن کبوتر

تحلیلی در بدن کبوتر

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:55  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:50  توسط ابرا هیم  | 

  

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:49  توسط ابرا هیم  | 

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:45  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:43  توسط ابرا هیم  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ساعت 23:36  توسط ابرا هیم  |